โทร. 1351

คุณได้รับลิงก์แนะนำประกันออนไลน์

แบบประกันออนไลน์

คุณสามารถดำเนินการซื้อแบบประกันออนไลน์ได้ด้วยตนเอง โดยระบบจะแสดงรายละเอียดแผนประกัน ผลประโยชน์ เปรียบเทียบความคุ้มครอง และคำนวณเบี้ยให้ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพ และสมัครผ่านออนไลน์ เพื่อรับความคุ้มครองใน 5 นาที

สุขภาพ โรคร้ายแรง เสียชีวิต

มีจำหน่ายที่

ออนไลน์

agent referral benefit

ความคุ้มครองสูง

แผนประกันเข้าใจง่าย ข้อมูลครบ
คุ้มทุกแผนความคุ้มครอง

สมัครเองง่าย คุ้มครองทันที

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถาม ไม่กี่ข้อ
ได้รับเล่มกรมธรรม์ส่งตรงถึงบ้าน ภายใน 2 สัปดาห์

มั่นใจกับบริการลูกค้าหลังสมัครทำประกัน

ติดต่อเราได้ทันที เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
และเคลมที่ฝ่ายบริการลูกค้าโทร 1351

เลือกแบบประกันออนไลน์

Big 3

คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายพบบ่อย มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด สมองและระบบประสาท รับบิ๊กๆ สูงสุด 1,000,000 บาท ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
สุขภาพ โรคร้ายแรง เสียชีวิต

FWD Easy E-Cancer

รับสูงสุด 1,000,000 บาท เมื่อตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังจ่าย 50,000 บาท) จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี
สุขภาพ โรคมะเร็ง เสียชีวิต

Easy E-Stroke

รับสูงสุด 1,000,000 บาท เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี
สุขภาพ โรคร้ายแรง เสียชีวิต

Easy E-Heart

รับสูงสุด 1,000,000 บาท เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี
สุขภาพ โรคร้ายแรง เสียชีวิต
คุณได้รับลิงก์
แนะนำประกันออนไลน์