แผนประกันโรคร้ายแรงเดียวที่คุ้มครองครอบคลุม 3 กลุ่มโรคร้ายแรง อันดับต้นๆ ของไทย
โรคมะเร็ง กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

big 3 critical illness corona

รับเงินก้อนบิ๊กๆ เมี่อตรวจพบโรคร้ายแรง

เน้นให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ โดยให้ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง ตามรายการโรคในเอกสารข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์

big 3 critical illness 1 million baht

รับเต็ม 100% ทุนประกันความคุ้มครอง

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 1 ใน 3 กลุ่มโรคร้ายแรง
รับเงินก้อนตามแพ็กเกจความคุ้มครองที่เลือก

big 3 critical illness fixed insurance premium

เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

สบายใจ จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี และสามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

แพ็กเกจประกันโรคร้ายแรง บิ๊ก ทรี
เลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

200,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 566 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

500,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,048 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

1,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,851 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

2,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 3,457 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกัน

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิตแผนประกันโรคร้ายแรง
big 3 critical illness 20 to 60 years warranty

อายุรับประกัน 20-60 ปี

big 3 critical illness 5 years coverage

คุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี

big 3 critical illness coverage from 200,000 to 1,000,000

เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ ลองเปรียบเทียบเบี้ยฯ ง่ายๆ ก่อนตัดสินใจ

big 3 critical illness buy online

ซื้อออนไลน์ เพียงตอบคำถามสุขภาพ คุ้มครองทันที

big 3 critical illness policy book

เลือกรับกรมธรรม์ทางอีเมล หรือเป็นรูปเล่มก็ได้

big 3 critical illness death coverage

ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิต 50,000 บาท

ตัวอย่างรายชื่อโรคที่คุ้มครอง

 • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer / Carcinoma in Situ)
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อ แบคทีเรีย
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการ ผ่าตัด
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวด ผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอก หลอดเลือดแดงคาโรติด
 • การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง
 • โรคโปลิโอ
 • การอุดตันของหลอดเลือดดำ Cavernous
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
 • การนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

หมายเหตุ : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดและผลประโยชน์ เพื่อดูคำนิยามโรคร้ายแรง

image

ประกันโรคร้ายแรงที่จ่ายนิดๆ
แต่ได้รับความคุ้มครองแบบบิ๊กๆ

โฟกัสที่การรักษาให้ดีที่สุด เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรงที่พบมากที่สุดในคนไทย ไม่ต้องกังวลเพราะมีแผนประกัน Big 3 คอยคุ้มครอง ด้วยเงินก้อนสูงถึง 2,000,000 บาท จากแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ FWD ที่มียอดขายอันดับ1

ที่มา: เบี้ยประกันภัยรับช่องทางดิจิทัล (YTD) มกราคม – ธันวาคม 2564 รายงานการรับประกันชีวิตแยกตามช่องทาง(รูปแบบใหม่) ธ.ค. 2564 สมาคมประกันชีวิตไทย

คำถามที่พบบ่อย

Product Faq

ประกันโรคร้ายแรง กับประกันโรคมะเร็ง ต่างกันอย่างไร?
ประกันโรคร้ายแรง เหมาะสำหรับผู้มีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงมากกว่าหนึ่งโรค และอยากปิดความเสี่ยงภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ซึ่งจะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะโรค เช่น แบบประกันโรคมะเร็ง หรือแบบประกันกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

Product Faq

ควรเลือกเปรียบเทียบ ประกันโรคร้ายแรงอย่างไร?
การเลือกซื้อประกันโรคร้ายแรงที่เหมาะกับคุณนั้น อาจเริ่มต้นจาก การทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงของตนเอง ทั้งจากพันธุกรรม สัญญาณความผิดปกติที่สังเกตได้ และพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อจำกัดตัวเลือกรูปแบบประกันให้แคบลง จากนั้นเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได้รับ กับเบี้ยประกันรายปี เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ในขณะที่เบี้ยฯ ไม่สูงจนเกินไป

Product Faq

ประกัน 50 โรคร้ายแรง กับประกัน Big 3 แตกต่างกันอย่างไร?
แบบประกัน Big 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะ 3 กลุ่มโรคร้ายแรงที่พบบ่อยในคนไทย ให้ความคุ้มครองแบบเจอ จ่าย จบ แม้ตรวจพบกลุ่มโรคใด กลุ่มโรคหนึ่งในระยะเริ่มต้น ผู้ถือกรมธรรม์ก็จะได้รับเงินก้อนเลย โดยไม่ต้องรอการทยอยจ่ายตามระยะของโรคร้ายแรง
แผนประกันที่ซื้อเพิ่มได้ หากคุณถือกรมธรรม์ตามตารางต่อไปนี้

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคร้ายแรง

ด้วยปัจจัยแวดล้อมของการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เสี่ยงต่อโรคร้ายแรง ส่วนมากเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ทำสะสมมาเรื่อยๆ และมีน้อยคนนักที่จะใส่ใจสุขภาพตัวเองอย่างละเอียด

อัตราการตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ต่อประชากร 100,000 คน ปีพ.ศ. 2561

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

big 3 critical illness serious disease statistic

เมื่อต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงแบบนี้ ควรสังเกตตัวเองง่ายๆ ว่าเรากำลังเสี่ยงเป็นโรคร้ายอะไรหรือไม่ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ และเตรียมตัวรับมือกับค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง แผนประกันบิ๊กทรี เป็นแผนที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ตั้งเป้าให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่เมื่อตรวจเจอ โดยไม่กระทบเงินเก็บของคุณ

เงื่อนไขกรมธรรม์

+ -
 1. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
 2. ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

สรุปเงื่อนไขสำคัญและผลประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้

+ -

เงื่อนไขที่สำคัญ

 1. ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต
 3. กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. กรณีบอกล้างสัญญา เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ โดยบริษัทจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยนี้ เมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับในขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่สองปี(2 ปี) ขึ้นไปนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์  หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  3. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์  หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  4. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร สูงสุด 25,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย

+ -

การชำระเบี้ยประกันภัย สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

– บัตรเครดิต VISA หรือ Master Card

– QR CODE

1. บริษัทให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย

3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ทางไปรษณีย์

การต่ออายุกรมธรรม์

+ -

การรับประกันการต่ออายุเมื่อครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย (Guarantee Renewal)

ผู้เอาประกันภัยอาจต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้เมื่อครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย (ทุกๆ 5 ปี) ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 60 ปี โดยการชำระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่อนวันครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน (31 วัน) นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นี้ต่อเนื่อง

คำถามที่พบบ่อย