ประกันโรคร้ายแรง Big 3

แผนประกันสุขภาพเดียว ที่คุ้มครองครอบคลุม 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

มะเร็ง โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

big 3 critical illness corona

คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง อันดับต้นๆ ของคนไทย

คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรงที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่าวันละ 200 คน ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เน้นให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ โดยไม่กระทบเงินเก็บของคุณ

big 3 critical illness 1 million baht

ตรวจพบ รับสูงถึง 1 ล้านบาท

เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 1 ใน 3 กลุ่มโรคร้ายแรง
รับเงินก้อนตามแพ็กเกจความคุ้มครองที่เลือก
200,000 ถึง 1,000,000 บาท

big 3 critical illness fixed insurance premium

เบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี

สบายใจ จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี
และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามที่กฎหมายกำหนด

แพ็กเกจประกันโรคร้ายแรง บิ๊ก ทรี
โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
เลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ

แพ็กเกจ 1

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

200,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 566 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกันของคุณ

แพ็กเกจ 2

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

500,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,048 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกันของคุณ

แพ็กเกจ 3

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง

1,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,851 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกันของคุณ

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิตแผนประกันโรคร้ายแรง
big 3 critical illness 20 to 60 years warranty

อายุรับประกัน 20-60 ปี

big 3 critical illness 5 years coverage

คุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี

big 3 critical illness coverage from 200,000 to 1,000,000

เลือกความคุ้มครองได้ 200,000 – 1,000,000 บาท

big 3 critical illness buy online

ซื้อออนไลน์ เพียงตอบคำถามสุขภาพ คุ้มครองทันที

big 3 critical illness policy book

รับเล่มกรมธรรม์ ส่งตรงถึงบ้านใน 2 สัปดาห์

big 3 critical illness death coverage

ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิต 50,000 บาท

ตัวอย่างรายชื่อโรคที่คุ้มครอง

 • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer /
  Carcinoma in Situ)
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อ
  แบคทีเรีย
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการ
  ผ่าตัด
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวด
  ผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอก
  หลอดเลือดแดงคาโรติด
 • การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง
 • โรคโปลิโอ
 • การอุดตันของหลอดเลือดดำ Cavernous
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
 • การนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคร้ายแรง

ด้วยปัจจัยแวดล้อมของการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เสี่ยงต่อโรคร้ายแรง ส่วนมากเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ทำสะสมมาเรื่อยๆ และมีน้อยคนนักที่จะใส่ใจสุขภาพตัวเองอย่างละเอียด

อัตราการตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ต่อประชากร 100,000 คน ปีพ.ศ. 2561

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

big 3 critical illness serious disease statistic

เมื่อต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงแบบนี้ ควรสังเกตตัวเองง่ายๆ ว่าเรากำลังเสี่ยงเป็นโรคร้ายอะไรหรือไม่ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ และเตรียมตัวรับมือกับค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง แผนประกันบิ๊กทรี เป็นแผนที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ตั้งเป้าให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่เมื่อตรวจเจอ โดยไม่กระทบเงินเก็บของคุณ

Trustpilot

เงื่อนไขกรมธรรม์

+ -
 1. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
 2. ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. บริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หากผู้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อันเป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้ เช่น
  1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 5. กรณีไม่คุ้มครอง
  1. ไม่เปิดเผยข้อมูลจริง หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี ขณะผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ นับตั้งแต่
   · วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ
   · วันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่
   · วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ
   · วันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
  3. ถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
  4. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

สรุปเงื่อนไขสำคัญและผลประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้

+ -
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 2. กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  3. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  ผลประโยชน์ทางภาษี
  เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง สามารถนำมาคำนวณ ลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย

+ -

การชำระเบี้ยประกันภัย สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

– บัตรเครดิต VISA หรือ Master Card

– QR CODE

1. บริษัทให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย

3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ทางไปรษณีย์

การต่ออายุกรมธรรม์

+ -

การรับประกันการต่ออายุเมื่อครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย (Guarantee Renewal)

ผู้เอาประกันภัยอาจต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้เมื่อครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย (ทุกๆ 5 ปี) ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 60 ปี โดยการชำระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่อนวันครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน (31 วัน) นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นี้ต่อเนื่อง

คำถามที่ถามบ่อย