ซื้อประกันชีวิตออนไลน์ FWD เบี้ยเริ่มต้นที่ 497 บาท/ปี ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 1,800 บาท

ซื้อประกันชีวิตออนไลน์ FWD เบี้ยเริ่มต้นที่ 497 บาท/ปี ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64

รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลสูงสุด 1,800 บาท เฉพาะแบบประกันที่ร่วมรายการ

แบบประกันชีวิตออนไลน์ Easy E-LIFE
และ แบบประกันมะเร็งออนไลน์ Easy E-CANCER

แบบประกันอุบัติเหตุออนไลน์ Easy E-PA

เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล

 • สมาชิกจะต้องซื้อและชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์จาก FWD ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64 เท่านั้น
 • สมาชิกจะได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่กรรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ (ตัวอย่าง กรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ในเดือนกันยายน 2563 สมาชิกจะได้รับของรางวัลภายในเดือนพฤศจิกายน 2563)
 • กรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่จัดส่งของรางวัล
 • บัตรของขวัญเซ็นทรัลไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรับประกัน
 • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ FWD Call Center โทร. 1351

ขั้นตอนการแลก Gift Voucher :

แสดงรหัสที่ได้รับจาก SMS กับพนักงานที่จุดบริการลูกค้าที่ Central Department Store สาขาที่ร่วมรายการเพื่อรับบัตรกำนัลแทนเงินสด (Gift Voucher)

 • แสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมรายการ เซ็นทรัลชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า, เซน, แจ้งวัฒนะ, อีสวิลล์, พระราม 2, รังสิต, รามอินทรา, สีลมคอมเพล็กซ์, ศาลายา, เวสต์เกต, กาดสวนแก้ว, เฟสติวัลเชียงใหม่, หาดใหญ่, เฟสติวัลหาดใหญ่, เฟสติวัลภูเก็ต, พัทยา บีช และเฟสติวัล สมุย
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าใน B2S, Supersports, Central Food Hall, Tops, Power Buy, Homeworks และร้านค้าที่เช่าพื้นที่
 • งดรับสิทธิ์จากการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์ในการงดรับรหัสที่ไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ หรือถูกใช้รับสิทธิ์แล้ว ทุกกรณี
 • สามารถใช้สำหรับรับสิทธิ์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้ และต้องใช้หมดมูลค่าภายในครั้งเดียว
 • รหัสที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท FWD :

 • สมาชิกสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ประกันชีวิตมิใช่เงินฝาก เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นคืน หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

เงื่อนไขทั่วไปของบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ผ่านช่องทางที่กำหนดด้วยบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันและทำรายการระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64 เท่านั้น
 • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการหากตรวจพบในภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการหรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
 • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีที่สมาชิกบัตรไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้สินค้า/บริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด