ชัวร์หรือมั่ว ไขข้อข้องใจ 10 เรื่องลดหย่อนภาษีปี 63

เรื่องภาษีมันไม่ง่ายใครๆ ก็รู้ ยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่แล้วด้วยละก็ ได้งงกับวิธีการคิด วิธีการคำนวณ และขั้นตอนการยื่นแน่นอน  แต่การยื่นภาษีนั้นมันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่เราจำทำความเข้าใจ  วันนี้เราจึงอยากมาไขทุกข้อข้องใจกับทุกข้อสงสัย รวมทั้งตอบคำถามในบางเรื่องที่คุณอยากรู้  เพื่อเตรียมพร้อมกับการจ่ายภาษีในปี 63 รู้ไว้ก่อนรับรองไม่มีงงชัวร์!

ข้อที่ 1 ถ้าเรามีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษี ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ มั่ว ” เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มักเข้าใจผิดกันอยู่เสมอ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น กฎหมายได้กำหนดให้รายได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นภาษี เป็นดังนี้

  • กรณีคนโสด ถ้าพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ 120,000 บาทต่อปี หรือกรณีมีรายได้อื่นถึง 60,000 บาทต่อปี ก็เข้าข่ายมีหน้าที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว
  • กรณีคนมีคู่สมรสที่เอามาลดหย่อนภาษีได้ ถ้าเป็นพนักงานรับเงินเดือนที่มีรายได้ 220,000 บาทต่อปี หรือกรณีมีรายได้อื่นถึง 120,000 บาทต่อปี ก็เข้าข่ายมีหน้าที่ยื่นภาษี

เห็นว่าแม้ทั้งสองแบบนั้นเงินเดือนไม่ถึงขั้นต้องต้องเสียภาษี แต่ยังไงก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องยื่นภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเอง

ข้อที่ 2 เรามีสิทธิใช้ค่าลดหย่อนภาษีแค่ 60,000 บาท ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ มั่ว ”  จริงแล้วนั้นค่าลดหย่อนมีเงื่อนไขอีกมากมายเลยทีเดียวที่สามารถนำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อขอลดหย่อนภาษีได้ อาทิ ค่าลดหย่อนส่วนตัว การซื้อประกันต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมสรรพากร

ข้อที่ 3 ปีนี้มีค่าลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแค่การกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ มั่ว ” เพราะในปีนี้มีการลดหย่อนที่มาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมีด้วยกัน 3 แบบได้แก่ ดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย, ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ( ธุรกิจที่มีเครื่อง EDC ) และ โครงการช้อปดีมีคืน ที่เริ่มให้ได้ใช้สิทธิ์กันแล้วในตอนนี้

ข้อที่ 4 ค่าลดหย่อนจากประกันชีวิตและการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ ชัวร์ ” โดยค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) ของผู้มีเงินได้สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ใครที่ยังมองหาประกันมาไว้ใช้ลดหย่อยคงไม่ต้องลังเลอีกต่อไป ดูประกันสะสมทรัพย์เพิ่มเอาไว้กันได้เลย ยิ่งถ้าไม่อยากจ่ายเบี้ยประกันนาน แนะนำประกันสะสมทรัพย์ Easy E-SAVE นี้เลย  

ข้อที่ 5 เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ ชัวร์ ” ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 6 เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ชัวร์” ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือมากกว่านั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ข้อที่ 7 คำว่า ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน ว่าเป็นคำเดียวกัน ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ มั่ว ” ความจริงแล้วสองคำนี้มีความหมายต่างกัน  ค่าใช่จ่าย ก็คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของ เงินได้ ที่คุณได้รับ เช่น มีรายได้จากงานประจำจะหักค่าใช้จ่ายได้แบบนึง แต่ถ้ามีรายได้จากดอกเบี้ยจะหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย ส่วน ค่าลดหย่อน คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายมอบให้ โดยขึ้นอยู่กับสถานภาพและภาระของตัวผู้เสียภาษีคนนั้นๆ เช่น มีภาระดูแลพ่อแม่ มีภาระจ่ายดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย หรือมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น

ข้อที่ 8 ออกจากงานระหว่างปี ไม่ต้องเสียภาษี ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ มั่ว ”  ในปีนี้มีหลายคนที่โดนพิษโควิดเล่นงานทำให้ต้องถูกออกจากงานระหว่างปี แล้วในเมื่อออกจากงานมาแล้วยังต้องเสียภาษีอยู่ไหม คำตอบก็คือ รายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะมาทางใดภายใน 1 ปี ต้องนำมายื่นภาษีทั้งหมด อย่าลืมขอเอกสารหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายของปีนั้นๆ จากที่ทำงานเก่ามาให้ครบถ้วนกันนะ

ข้อที่ 9 ยื่นภาษีผิด หมดสิทธิ์ยื่นใหม่ ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ : “ มั่ว ”   หากคุณยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตไปเสร็จไปแล้ว แต่อยู่ๆ ก็ดันเพิ่งมานึกขึ้นมาได้ว่ามีรายได้ในส่วนอื่นอีกที่ลืมแจ้ง หรืออาจจะมีค่าลดหย่อนบางส่วนที่ต้องการกรอกเพื่อขอคืนภาษี รวมทั้งอาจจะยื่นผิดแบบ ขอให้อย่าเพิ่งตกใจไป จริงๆแล้วมันมีวิธีแก้ง่ายๆ เพราะหากยื่นผิดก็ยื่นใหม่ได้ โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการใหม่ทั้งหมด ด้วยการกรอกข้อมูลเหมือนการยื่นแบบครั้งแรก เพราะเราสามารถกดยื่นเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขรายการเก่าแล้วกดตกลงได้เลย

ข้อที่ 10 ถ้าไม่สมัครพร้อมเพย์ ก็จะไม่ได้คืนภาษี ชัวร์หรือมั่ว?

คำตอบ :  “มั่ว”    ผ่านมาแล้วหลายปีแต่ก็ยังคงมีคนเข้าใจผิดกันอยู่ เพราะความจริงแล้ว ถ้าเรามีภาษีที่ชำระไว้เกิน เราต้องได้เงินคืนภาษี แต่ในกรณีที่ถ้าเรามีพร้อมเพย์ก็มีโอกาสได้รับคืนเร็วกว่า แต่ถ้าคนไม่สมัครพร้อมเพย์เอาไว้ ยังไงก็ยังคงได้รับเงินคืนตามปกติในรูปแบบอื่นแทน

จริงๆ แล้วยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมายเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของภาษี แต่จาก 10 ข้อนี้ ก็คงช่วยให้คนที่ได้อ่านบทความพอจะเข้าใจเรื่องของภาษีในมุมใหม่ ที่ไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าจะเข้าใจอีกต่อไป