ทริครับมือเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่แต่ละขั้นของชีวิต

มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสำเร็จในชีวิต ต้นปีแบบนี้หลายคนมีโอกาสได้เริ่มทำงานครั้งแรก ได้รับตำแหน่งใหม่ๆ  หรือได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง  วันนี้เรามีวิธีการเตรียมพร้อมในการอัพสกิลสำหรับการเข้าสู่แต่ละขั้นตอนของชีวิตมาฝาก ใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์นี้ต้องอ่านเลย

ทำงานครั้งแรก

โดยเฉพาะในปี 2021 นี้ที่เราต้องพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่เสมอ บางคนเพิ่งจะได้เริ่มทำงานเป็นครั้งแรกของชีวิต ก็คงต้องเตรียม Up-Skill การทำงานให้โดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทักษะในการวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงตัวแปร และต่อยอดกับข้อมูลเบื้องต้นที่มีในการทำงาน และที่สำคัญต้องมีการเรียนรู้และศึกษาด้วยตัวเอง เพื่อใช้สิ่งที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เรียกได้ว่าต้องสร้างตัวเองให้มีคุณค่าต่อองค์กรอย่างแท้จริง

  • ทักษะในการใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรม Artificial Intelligence (AI) ที่ถูกพัฒนามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ แต่ถ้าหากคุณมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม หรือมีทักษะในการควบคุม และป้อนโปรแกรมการทำงานการทำงานของ (AI) ในการช่วยให้การทำงานของ (AI) มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น จะทำให้คุณโด่ดเด่นในทุกสายงานเป็นที่ต้องการของแวดวงการทำงาน
  • สกิลการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ต้องรู้ให้ลึก ใช้ได้จริง สามารถทำความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน แต่สามารถแก้ไขสถาณการณ์อย่างสร้างสรรค์ มักจะถูกตั้งคำถามเพื่อเป็นบททดสอบในการทำงานทุกๆ วัน
  • สุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลอุ่นใจไว้ก่อนด้วยประกันสุขภาพ “ดิเอ็กซ์คลูซีฟ แคร์” ที่จะช่วยดูแลคุณเมื่อยามที่ต้องการ ด้วยความคุ้มครองที่จะดูแลคุณแบบไม่มีลิมิต หากวันใดที่คุณต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ก็สบายใจไร้กังวล กับความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 3.3 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นหัวหน้าครั้งแรก

ต้องมี Soft Skill ในด้านการการสื่อสาร การทำงานร่วมกับทีม เป็นต้น ไม่ว่าอย่างไรหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ย่อมมาพร้อมกับภาระงานที่ใหญ่ยิ่ง วางแผนซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ไว้ก่อนเลยกับ FWD Easy E-Cancer คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ 1,000,000 บาท ให้ความคุ้มครองปีต่อปีครับ โดยเบี้ยประกันคงที่ตลอด 5 ปี ไว้ก่อนเพื่อทำหน้าที่ไม่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้สกิลที่ต้องมีติดตัวได้แก่

  • ความฉลาดทางอารมณ์ เข้าใจ ใส่ใจลูกน้อง และรับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง เข้าถึงความรู้สึกของลูกน้อง และที่สำคัญต้องรู้จักใช้คำพูดจูงใจ เพื่อให้ทีมสร้างผลงานที่น่าพอใจ
  • มองโลกให้กว้าง ทุกอย่างมักมีสองด้านเสมอต้องรู้จักที่จะเคารพ ยอมรับ ในความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิด แต่จะแลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
  • ปิดตาข้างหนึ่ง อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ ให้อิสระในการทำงานให้ลูกน้องได้ฝึกฝน ที่จะรู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา และคอยเป็นที่ปรึกษาชี้แนะแนวทาง

การเลี้ยงลูกคนแรก

คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายต้องมี Time Management เพื่อจัดระบบ วางระเบียบคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ และลูกน้อยสมาชิกคนใหม่ที่ลืมตาดูโลกครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่มือใหม่สร้างความมั่นคงด้วย Easy E-LIFE ประกันชีวิตออนไลน์ ครบ 10 ปี รับเงินคืน 10% ของเบี้ยประกันที่ชำระแล้วทั้งหมด เมื่ออุ่นใจกับแผนความคุ้มครองแล้ว ก็เสริมต่อด้วยแผนการเป็นคุณแม่เต็มตัวด้วย

  • การวางระเบียนคุณแม่มือใหม่ ด้วยการมีสร้างตารางเวลาที่ชัดเจนว่าคุณแม่ต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวัน และควรลงให้ลึกถึงรายชั่วโมง อย่างเช่น งานบ้านที่คุณแม่ต้องทำทุกวัน แต่ละงานใช้เวลาเท่าไหร่ คิวต่อไปต้องไปทำอะไรบ้าง
  • จัดระบบคุณลูก ทำกิจกรรมทุกอย่างของคุณลูกให้เป็นเวลา ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ กินนม และเข้านอน เพื่อวางระบบให้ลูกน้อยของคุณทำทุกอย่างให้เป็นเวลา และเพื่อช่วยเตือนความจำคุณแม่ไม่ให้ลืม และที่สำคัญจะทำให้คุณแม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกรัก
  • แบ่งหน้าที่ เนื่องจากช่วงเดือนแรกในการเลี้ยงลูกเป็นช่วงที่โหดมากสำหรับคุณแม่ ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งคุณแม่และคุณลูก แนะนำให้แบ่งหน้าที่ให้คุณพ่อช่วยดู หรือช่วยเรื่องงานบ้าน เพื่อสร้างความผูกพันธ์ระหว่างคุณพ่อ คุณลูก และคุณแม่ ให้เพิ่มขึ้น ฝึกให้คุณพ่อดูแลลูกรักคล่องแคล่ว จะทำให้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลมาก