โทร. 1351

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัย
สำหรับลูกค้าทรู

ฟรี ประกันการเดินทาง

ทรูร่วมกับ เอฟดับบลิวดี มอบความคุ้มครองประกันเดินทางต่างประเทศ สุงสุด 200,000 บาท

  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 วัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทรูกำหนด รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุณากรอกข้อมูล
เพื่อลงทะเบียนผู้สมัครเอาประกัน

ข้อมูลตามบัตรประชาชน (กรอกภาษาไทย)

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยมาตรฐาน ISO 27001

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์นี้ใช้สำหรับรับรหัส OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับความคุ้มครอง

ข้อมูลอื่นผู้รับประโยชน์

จะระบุเป็น “ทายาทโดยธรรม” เท่านั้น