โทร. 1351

คำถามที่ถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับแผนประกันชีวิต

ผลประโยชน์เพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน เมื่อป่วยจากเชื้อ COVID-19 มีรายละเอียดอย่างไร

ผู้ถือกรมธรรม์ Easy E-CANCER รับผลประโยชน์เพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน COVID-19 ตามรายละเอียดดังนี้

- รับค่าชดเชยรายวัน 2,000 บาท/วัน ตามจำนวนวันที่พักรักษาในห้อง ICU สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
- เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบอีซี่ อี-แคนเซอร์ และคุ้มครองเป็นระยะเวลา 3 เดือน
- สำหรับผู้เอาประกันที่ซื้อก่อนวันที่ 20 เมษายน 2563 จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะจัดส่งบันทึกสลักหลังแนบท้ายกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย คือผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบอีซี่ อี-แคนเซอร์

อายุเท่าไหร่ที่สามารถสมัครประกันชีวิต Easy E-CANCER
ประกันชีวิต Easy E-CANCER เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
เมื่อครบสัญญา 5 ปีแล้ว ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ จะทำได้อย่างไร?
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตของ Easy E-CANCER เป็นอย่างไร
อัตราเบี้ยของ Easy E-CANCER เป็นอย่างไร
เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิต Easy E-CANCER สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
สามารถเลือกงวดชำระเบี้ยแบบไหนบ้าง
คนต่างชาติ สามารถสมัครได้หรือไม่

คำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์ และชำระเงิน

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัครประกัน Easy E-CANCER
การสมัครประกัน Easy E-CANCER มีกี่ขั้นตอน?
ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้นเมื่อใด
วิธีการชำระเบี้ยประกัน
ชำระเบี้ยปีต่อไปอย่างไร
สามารถใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (free look period) ภายในระยะเวลากี่วัน มีค่าธรรมเนียมหรือไม่
ถ้าขาดการจ่ายค่าเบี้ยประกัน จะส่งผลอย่างไร? สามารถหยุดจ่ายค่าเบี้ยชั่วคราวได้หรือไม่? สามารถชำระค่าเบี้ยล่าช้าได้หรือไม่?
ยังไม่กล้าซื้อออนไลน์ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนได้หรือไม่?
ทำประกันกับ FWD ต่างกับที่อื่นอย่างไร?

คำถามเกี่ยวกับบริการหลังการขาย

ดูรายละเอียดกรมธรรม์ได้อย่างไร?
เคลมยังไงครับ? ต้องติดต่อใคร?
ใช้เวลาในการเคลมนานหรือไม่?
มีกรณีใดบ้างที่ไม่สามารถเคลมได้?
ระยะเวลาการเคลมมีวันหมดอายุหรือไม่? เช่น เพิ่งรู้ว่ามีประกันชีวิตหลังเสียชีวิตไปแล้ว 3 ปี
กรณีต้องการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด จะส่งผลอะไรบ้าง?
FWD MAX / แต้ม FWD MAX คืออะไร?