มีประกันจ่ายค่ารักษาโควิดแล้วไม่เป็นไร

ซื้อ Easy E-COVID-19 เพิ่มอีกได้ รับค่าชดเชยรายวันสูงสุด 3,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผนประกัน Easy E-COVID-19

ประกันไวรัสโคโรน่า โควิด-19 สมัครออนไลน์ได้ทันที

แพ็กเกจ 1แพ็กเกจ 2แพ็กเกจ 3

ความคุ้มครองการเสียชีวิต

100,000 บาท

ความคุ้มครองการเสียชีวิต

200,000 บาท

ความคุ้มครองการเสียชีวิต

300,000 บาท

ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล

รับ 1,000 บาท

สูงสุด 30 วัน

ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล

รับ 2,000 บาท

สูงสุด 30 วัน

ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล

รับ 3,000 บาท

สูงสุด 30 วัน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดูแผนความคุ้มครอง

ข้อมูลของคุณ

กรุณาเลือกเพศ

เลือกเพศ

วันเกิดของคุณ

วันเกิด (พ.ศ.)
/
/
เบี้ยประกัน จะแตกต่างกันตามเพศและอายุ
ของผู้สมัครเอาประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 114 วัน

 • ระยะเวลารอคอย

  • 14 วัน สำหรับค่าชดเชยรายวัน ไม่มีระยะเวลารอคอย สำหรับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากทุกกรณี เช่น กรมธรรม์มีผลบังคับ 1 กรกฎาคม 2563 สามารถเคลมค่าชดเชยรายวันสำหรับการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

  1. ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยสำหรับการเจ็บป่วยและ/หรือการได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
  2. ฆ่าตัวตายภายในหนึ่งร้อยสิบสี่วัน (114 วัน) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
 • อายุรับประกัน 20-60 ปี

เงื่อนไขกรมธรรม์
 1. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
 2. ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. หากผู้เอาประกันภัย ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ภายหลัง 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามส่วนสำหรับระยะเวลาที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง
ข้อกำหนดและผลประโยชน์
คำถามที่ถามบ่อย ประกันโควิด-19