โทร. 1351

ประกันสุขภาพออนไลน์ Easy E-Health เหมาจ่ายตามจริง รักษาตามใจ

ทดลองกรอกข้อมูลเพื่อดูเบี้ยฯ ของคุณ

กรุณาระบุเพศและอายุก่อนเริ่มปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง
ความคุ้มครองหลัก
0 บาท
500,000
1,000,000
1,500,000
โอพีดี พลัส+ (OPD+)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 1 ครั้ง ต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
0 บาท
0
800
1,500
3,000
ค่าชดเชยรายวัน info
หากเจ็บป่วยด้วย 7 โรคร้ายแรง สูงสุดถึง 700 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
0 บาท
0
1,000
2,000
3,000
สรุปแผนประกันสุขภาพ EasyE-Health ของคุณ
เบี้ยประกันปีแรก 1,149 บาท
ผ่อนผ่านบัตรเครดิต นานสูงสุด 10 เดือน
ผ่อนผ่านบัตรเครดิต
นานสูงสุด 10 เดือน
เพียงเดือนละ
114.90 บาท
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป
ดูละเอียดความคุ้มครอง
รายละเอียดความคุ้มครอง
คุณเลือกแผนนี้
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อปีกรมธรรม์
แผน
500,000 บาท
500,000 บาท
แผน
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
แผน
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1. ผลประโยชน์ ผู้ป่วยใน (IPD)
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการผู้ป่วยใน (ต่อวัน) สูงสุด 365 วัน
1,500 บาท
3,000 บาท
4,500 บาท
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU.) สูงสุด 180 วัน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย หรือ บำบัดรักษา
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน สูงสุด 14 วัน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์ตรวจรักษา
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องทำหัตถการ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day surgery)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ(1)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย (OPD) ก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อเนื่องหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30วันหลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
การบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง (OPD) โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
การบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา (Radio therapy) รังสีร่วมรักษา (Interventional radiology) เวชศาสตร์นิวเคลียร์  รักษา (Nuclear medicine) ฝังแร่รักษามะเร็ง (Brachytherapy) เคมีบำบัด (Chemotherapy) และ Targeted therapy
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเล็ก (Minor surgery)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
3. ไม่เคลม มีคืน : รับส่วนลดเบี้ยฯ ในปีถัดไป
สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ไม่มีการเคลมในปีนั้นๆ รับส่วนลดเบี้ยฯของปีถัดไป(2)
10%
ของเบี้ยฯปีถัดไป
10%
ของเบี้ยฯปีถัดไป
10%
ของเบี้ยฯปีถัดไป
4. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
รับความคุ้มครอง
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
หมายเหตุ :
(1) รวมถึง ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
(2) รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันเฉพาะความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงในข้อ 1,2

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดแผนประกัน
สรุปผลประโยชน์
เงื่อนไขกรมธรรม์
ข้อกำหนดและผลประโยชน์
ลูกค้าพูดถึงเราอย่างไรบ้าง

รายละเอียดแผนประกัน

 • product plans

  บริการ SOS ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ขณะเดินทางในประเทศไทย (กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ)

 • product plans

  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบาดเจ็บหรือการป่วยที่เกิดขึ้นกะทันหัน ระหว่างอยู่นอกอาณาเขตความคุ้มครองไม่เกิน 45 วันต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง 

 • product plans

  อายุรับประกัน 20-60 ปี, ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี, ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 80 ปี 

 • product plans

  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อปี พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต 150,000 บาท

 • product plans

  อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทย 

 • product plans

  เบี้ยประกันภัยในส่วนความคุ้มครองชีวิตสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท และ เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท (รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท)

 • product plans

  คุ้มครองทันที สามารถเลือกรับกรมธรรม์ทางอีเมล หรือเป็นรูปเล่มก็ได้