โทร. 1351

ทำประกันแผน Easy E-LIFE

ตอบโจทย์ ซื้อได้เองง่ายๆ คุ้มครองทันที

ค่าเบี้ยเท่าไหร่
คุ้มครองอะไรบ้าง?

เพียงใส่เพศและวันเกิดเพื่อดูแผนประกันของคุณ

วันเกิด (พ.ศ.)
/
/
เบี้ยประกัน จะแตกต่างกันตามเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันชีวิต