โทร. 1351

แผนประกัน Easy E-SAVE 10/5

จ่ายเบี้ยฯสั้นและลดหย่อนภาษี ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี

ค่าเบี้ยเท่าไหร่
คุ้มครองอะไรบ้าง?

เพียงใส่เพศ วันเกิด และเบี้ยประกันที่คุณต้องการ เพื่อดูแผนประกันของคุณ

วันเกิด (พ.ศ.)
/
/

เบี้ยประกัน จะแตกต่างกันตามเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันชีวิต

เบี้ยประกันที่ต้องการ

กรุณากรอกเบี้ยประกันระหว่าง 20,000 - 400,000 บาท โดยสามารถปรับเพิ่มได้ ครั้งละ 1,000 บาท
เบี้ยประกัน หมายถึง?
จำนวนเงินที่ผู้สมัครเอาประกันภัยจ่ายเพื่อได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย