โทร. 1351

แผน Easy E-SAVE

ซื้อออนไลน์ พร้อมลดหย่อนภาษี เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ตัวอย่างผลประโยชน์ที่น่าสนใจ

เบี้ยประกันภัย 35,000 บาท
| ทุนประกันภัย 50,000 บาท

167,000 บาท

รวมผลประโยชน์กรณีมีชีวิต
อยู่สิ้นปีที่ 10

3,000 บาท

รับเงินคืน 6% ของทุนประกัน
ทุกสิ้นปีที่ 1-9

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดูแผนความคุ้มครอง

ข้อมูลของคุณ

กรุณาเลือกเพศ

เลือกเพศ
วันเกิด (พ.ศ.)
/
/
เบี้ยประกันที่ต้องการ

เลือกเบี้ยเท่าไหร่ดี?

กรุณากรอกเบี้ยประกันระหว่าง 20,000 - 200,000 บาท
โดยสามารถปรับเพิ่มได้ ครั้งละ 1,000 บาท
เบี้ยประกัน หมายถึง?
จำนวนเงินที่ผู้สมัครเอาประกันภัยจ่ายเพื่อได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย