โทร. 1351

คำถามที่ถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับแผนประกันชีวิต

อายุเท่าไหร่ที่สามารถสมัครประกันชีวิต FWD Easy E-CANCER

รับประกันตั้งแต่อายุ 20-60 ปี

ประกันชีวิต FWD Easy E-CANCER เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
เมื่อครบสัญญา 5 ปีแล้ว ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ จะทำได้อย่างไร?
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตของ FWD Easy E-CANCER เป็นอย่างไร
อัตราเบี้ยของ FWD Easy E-CANCER เป็นอย่างไร
เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิต FWD Easy E-CANCER สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
สามารถเลือกงวดชำระเบี้ยแบบไหนบ้าง
คนต่างชาติ สามารถสมัครได้หรือไม่

คำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์ และชำระเงิน

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัครประกัน FWD Easy E-CANCER
การสมัครประกัน FWD Easy E-CANCER มีกี่ขั้นตอน?
ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้นเมื่อใด
วิธีการชำระเบี้ยประกัน
ชำระเบี้ยปีต่อไปอย่างไร
สามารถใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต (free look period) ภายในระยะเวลากี่วัน มีค่าธรรมเนียมหรือไม่
ถ้าขาดการจ่ายค่าเบี้ยประกัน จะส่งผลอย่างไร? สามารถหยุดจ่ายค่าเบี้ยชั่วคราวได้หรือไม่? สามารถชำระค่าเบี้ยล่าช้าได้หรือไม่?
ยังไม่กล้าซื้อออนไลน์ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อนได้หรือไม่?
ทำประกันกับ FWD ต่างกับที่อื่นอย่างไร?

คำถามเกี่ยวกับบริการหลังการขาย

ดูรายละเอียดกรมธรรม์ได้อย่างไร?
เคลมยังไงครับ? ต้องติดต่อใคร?
ใช้เวลาในการเคลมนานหรือไม่?
มีกรณีใดบ้างที่ไม่สามารถเคลมได้?
ระยะเวลาการเคลมมีวันหมดอายุหรือไม่? เช่น เพิ่งรู้ว่ามีประกันชีวิตหลังเสียชีวิตไปแล้ว 3 ปี
กรณีต้องการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด จะส่งผลอะไรบ้าง?
FWD MAX / แต้ม FWD MAX คืออะไร?