ประกันมะเร็ง FWD Easy E-CANCER

ประกันมะเร็ง FWD Easy
E-CANCER แผนเดียวเอาอยู่ ทุกมะเร็ง ทุกระยะ

แผนเดียวเอาอยู่ ทุกมะเร็ง ทุกระยะ
โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย แผนประกันนี้ช่วยให้คุณมีเงินใช้รักษาโรค โดยไม่ต้องควักเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต
ตรวจพบมะเร็ง รับสูงถึง 1 ล้านบาท
เลือกได้ 3 แพ็กเกจ รับ 200,000 บาท, 500,000 บาท หรือ 1,000,000 บาท เมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก
เบี้ยประกันเริ่มเพียงวันละ 2 บาท
เบี้ยประกันคุ้มค่า คงที่ 5 ปี ซื้อออนไลน์เองง่าย
รับความคุ้มครองและอีเมล์ยืนยันเลขกรมธรรม์ทันที

แพ็กเกจประกันโรคมะเร็ง

FWD Easy
E-CANCER

สมัครง่าย คุ้มครองทันที รับเงินก้อนไปสู้กับโรคร้าย
เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

แพ็กเกจ 1
ความคุ้มครองมะเร็ง
200,000 บาท
เบี้ยประกันต่อปี
เริ่มต้น 497 บาท/ปี
ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
แพ็กเกจ 2
ความคุ้มครองมะเร็ง
500,000 บาท
เบี้ยประกันต่อปี
เริ่มต้น 875 บาท/ปี
ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
แพ็กเกจ 3
ความคุ้มครองมะเร็ง
1,000,000 บาท
เบี้ยประกันต่อปี
เริ่มต้น 1,505 บาท/ปี
ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ
ลองคำนวณเบี้ยประกัน
รายละเอียดแผนประกัน
อายุรับประกัน 20-60 ปี
สมัครง่ายเพียงตอบ
คำถามสุขภาพ
จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี
คุ้มครอง 5 ปี
ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด
ทุกระยะ ครั้งแรก เคลม
เงินก้อนได้ 200,000 บาท, 500,000 บาท,
1,000,000 บาท
ตามแพ็กเกจที่เลือก (*มะเร็งผิวหนังรับ 50,000 บาท)
ค่าเบี้ยประกันความ
คุ้มครองโรคมะเร็งลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่เกิน 15,000 บาท
รับแต้ม FWD MAX 3 เท่า
(เบี้ยประกันทุก 100 บาท ได้ รับ 3 แต้ม)
คุ้มครองทันที
รับเล่มกรมธรรม์
ภายใน 2 สัปดาห์

ไม่ต้อง “เดี๋ยวก่อน”
เพราะซื้อได้ “เดี๋ยวนี้”

ไม่ต้อง “เดี๋ยวก่อน”
เพราะซื้อได้ “เดี๋ยวนี้”

#ประกันมะเร็งเดี๋ยวไม่ได้

รู้ทันมะเร็งร้าย

คุณออกกำลังกาย และทาน
อาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็น
ประจำ?

รู้หรือไม่?

คุณควรออกกำลังกายในระดับ moderate-intensity ที่มีอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ 50-70% ของอัตราการเต้นสูงสุด
อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

ที่มา: World Health Organization

ในชีวิตประจำวัน คุณสูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่ หรือใกล้ชิดกับคน
ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ?

รู้หรือไม่?

1 ใน 4 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดจัดเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากบุคคลอื่นบ่อยๆ
(passive exposure)

ที่มา: ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณอาศัยหรือทำงาน ในพื้นที่
ที่มีมลภาวะหรือไม่?

รู้หรือไม่?

ทุกๆ ปี มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน และ 91% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ใน
พื้นที่คุณภาพอากาศต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย

ที่มา: World Health Organization

คนใกล้ชิดของคุณ มีประวัติ
เป็นโรคมะเร็งหรือไม่?

รู้หรือไม่?

โรคมะเร็งเต้านม (ในผู้หญิง) และโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
(ในผู้ชาย) มีจำนวนผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย

ที่มา: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คุณอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ

ยินดีด้วย คุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง แต่อย่าลืมดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และประกันโรคมะเร็งก็เป็นทางเลือกใน
การป้องกันความเสี่ยง ให้คุณออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่ และไร้กังวล ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 875 บาท ต่อปี

ลองคำนวณเบี้ยประกันภัย

สถิติโรคมะเร็งของคนไทย

โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน เสียชีวิตวันละ 215 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

ผู้ป่วยมะเร็งตามช่วงอายุ
มะเร็งเต้านม
มะเร็งตับและท่อน้ำดี
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
มะเร็งปอด
มะเร็งปากมดลูก
ผู้ป่วยมะเร็งตามช่วงอายุ

ผู้ป่วยมะเร็งตามช่วงอายุ

ผู้หญิงที่เข้าสู่ช่วงอายุ 30-39 ปี มีจำนวนผู้ป่วย มะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 223% ในขณะที่ผู้ชายมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 195% เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 40-49 ปีและจำนวนผู้ป่วยยังคงสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย พบบ่อยในช่วงอายุ 45-50 ปี การรักษาได้แก่ การผ่าตัด การฉายรังสี และการใช้ยาฮอร์โมนและเคมีบำบัด คนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็ง มีปัจจัยที่ทำให้โอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งตับและท่อน้ำดี

มะเร็งตับและท่อน้ำดี

มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้ชายไทย มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีชนิดเรื้อรัง รวมทั้งโรคตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ และโรคไขมันสะสมในตับ มะเร็งชนิดนี้มีความรุนแรงและรักษายาก

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในอัตราใกล้เคียงกัน พบมากในวัยกลางคน 40 ปีขึ้นไป ปัจจัยร่วมได้แก่ สิ่งแวดล้อม อาหาร และพันธุกรรม จึงควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยมาก และแคลเซียมสูง

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด

มะเร็งที่ตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ยาก สามารถรักษาให้หายขาดได้น้อย จึงมีอัตราการตายสูง สาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ พันธุกรรม และการสัมผัสสารก่อมะเร็ง

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งที่เป็นเหตุให้ผู้หญิงไทย เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 7 คน พบมากเมื่ออายุ 35-50 ปี อาจรักษาให้หายขาดได้เมื่อตรวจพบโรคระยะแรก วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค ได้แก่ การผ่าตัด การใส่แร่ การฉายแสง และเคมีบำบัด

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

ซื้อประกันออนไลน์

โปรโมชั่นพิเศษ
แผนประกันชีวิต

ลูกค้าเราพูดถึง
เราอย่างไรบ้าง?

รีวิวจากลูกค้า

ลูกค้าที่ซื้อประกันกับเรามีหลากหลายความเห็นที่
อาจเป็นประโยชน์กับคุณ

เงื่อนไขกรมธรรม์
  1. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
  2. ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  4. บริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หากผู้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งอันเป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้ เช่น
    1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
    2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
สรุปเงื่อนไขสำคัญและผลประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้
การชำระเบี้ยประกันภัย
การต่ออายุกรมธรรม์
ข้อกำหนดและผลประโยชน์
คำถามที่ถามบ่อย
FWD MAX
ให้คุณออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่กับสิทธิพิเศษ แบบแม็กซ์ๆ เฉพาะลูกค้าคนพิเศษเท่านั้น
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ได้ทันที
Appstore Google play