ประกันมะเร็ง FWD Easy E-Cancer

แผนประกันสุขภาพเดียว เอาอยู่ทุกมะเร็ง ทุกระยะ

แผนเดียวเอาอยู่ ทุกมะเร็ง ทุกระยะ

โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
แผนประกันนี้ช่วยให้คุณมีเงินใช้รักษาโรค โดยไม่
ต้องควักเงินที่เก็บมาทั้งชีวิต

ตรวจพบ รับสูงถึง 1 ล้านบาท

เมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก ได้รับเต็ม 100%
ตามแพ็กเกจความคุ้มครอง เลือกได้สูงสุด
1,000,000 บาท

เบี้ยประกันเริ่มเพียง 875 บาทต่อปี

เบี้ยฯ คุ้มค่า คงที่ 5 ปี ซื้อออนไลน์เองง่าย
รับความคุ้มครองและอีเมล์ยืนยันเลขกรมธรรม์ทันที

แพ็กเกจประกันเอฟดับบลิวดี อีซี่ อี-แคนเซอร์
เลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

200,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 497 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกันของคุณ

ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

500,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 875 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกันของคุณ

ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

1,000,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท

เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 1,505 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ

ดูเบี้ยประกันของคุณ

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิตแผนประกันโรคมะเร็ง

อายุรับประกัน 20-60 ปีสมัครง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพ

คุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยประกันคงที่ 5 ปี

ตรวจพบมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ ครั้งแรก เคลมเงินก้อนได้ตามแพ็กเกจที่เลือกไว้ (มะเร็งผิวหนังอื่นๆ รับ 50,000 บาท)

ค่าเบี้ยประกันความคุ้มครอง โรคมะเร็งลดหย่อนภาษีได้ ตามที่สรรพากรกำหนด กฎหมาย

ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิต 50,000 บาท

คุ้มครองทันทีรับเล่มกรมธรรม์ ภายใน 2 สัปดาห์

สถิติโรคมะเร็งของคนไทย

โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน เสียชีวิตวันละ 215 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

ผู้ป่วยมะเร็งตามช่วงอายุ

ผู้หญิงที่เข้าสู่ช่วงอายุ 30-39 ปี มีจำนวนผู้ป่วย มะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 223% ในขณะที่ผู้ชายมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 195% เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 40-49 ปีและจำนวนผู้ป่วยยังคงสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งเต้านม

มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย พบบ่อยในช่วงอายุ 45-50 ปี การรักษาได้แก่ การผ่าตัด การฉายรังสี และการใช้ยาฮอร์โมนและเคมีบำบัด คนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็ง มีปัจจัยที่ทำให้โอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งตับและท่อน้ำดียุ

มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้ชายไทย มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีชนิดเรื้อรัง รวมทั้งโรคตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ และโรคไขมันสะสมในตับ มะเร็งชนิดนี้มีความรุนแรงและรักษายาก

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

มะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในอัตราใกล้เคียงกัน พบมากในวัยกลางคน 40 ปีขึ้นไป ปัจจัยร่วมได้แก่ สิ่งแวดล้อม อาหาร และพันธุกรรม จึงควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยมาก และแคลเซียมสูง

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งปอดยุ

มะเร็งที่ตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ยาก สามารถรักษาให้หายขาดได้น้อย จึงมีอัตราการตายสูง สาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ พันธุกรรม และการสัมผัสสารก่อมะเร็ง

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งที่เป็นเหตุให้ผู้หญิงไทย เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 7 คน พบมากเมื่ออายุ 35-50 ปี อาจรักษาให้หายขาดได้เมื่อตรวจพบโรคระยะแรก วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค ได้แก่ การผ่าตัด การใส่แร่ การฉายแสง และเคมีบำบัด

ที่มา: ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ bankokbiznews

ลูกค้าพูดถึงเราอย่างไรบ้าง

เงื่อนไขกรมธรรม์

+ -
 1. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
 2. ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 4. บริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หากผู้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อันเป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้ เช่น
  1. กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
 5. กรณีไม่คุ้มครอง
  1. ไม่เปิดเผยข้อมูลจริง หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี ขณะผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ นับตั้งแต่
   · วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ
   · วันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่
   · วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ
   · วันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
  3. ถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
  4. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

สรุปเงื่อนไขสำคัญและผลประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้

+ -
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะต้องรีบแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
 2. กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองการเสียชีวิตตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
  3. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
  ผลประโยชน์ทางภาษี
  เบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองโรคมะเร็ง สามารถนำมาคำนวณ ลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย

+ -

การชำระเบี้ยประกันภัย สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

– บัตรเครดิต VISA หรือ Master Card

– QR CODE

1. บริษัทให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย 31 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย

3. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ทางไปรษณีย์

การต่ออายุกรมธรรม์

+ -

การรับประกันการต่ออายุเมื่อครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย (Guarantee Renewal)

ผู้เอาประกันภัยอาจต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้เมื่อครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย (ทุกๆ 5 ปี) ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย จนถึงรอบการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุไม่เกิน 60 ปี โดยการชำระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่อนวันครบรอบระยะเวลาเอาประกันภัย หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน (31 วัน) นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นี้ต่อเนื่อง

คำถามที่ถามบ่อย