สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

เพียงชำระเบี้ยประกันออนไลน์แบบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต SCB และลงทะเบียน

สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต SCB

เมื่อซื้อประกันชีวิตออนไลน์กับ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์ ifwd.fwd.co.th

เลือกรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มทันที

ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยฯที่ทำรายการสูงสุด 200,000 คะแนน

 

เพียงลงทะเบียน

 พิมพ์ FWD1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ตัวอย่างการลงทะเบียน เช่น FWD1 431204282565 #2565

หมายเหตุ :

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แบบเต็มจำนวน ผ่านเว็บไซด์ ifwd.fwd.co.th ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
  • รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards / M Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ทำรายการสูงสุด 200,000 บาท แลกรับเครดิตเงินคืน 10% 
  • กรณีลงทะเบียนโดยระบุจำนวนคะแนนเกินจากยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ธนาคารจะคำนวนคะแนนโดยยึดจากยอดเบี้ยที่ชำระผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10% กับบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่มียอดชำระตามที่กำหนด
  • ธนาคารจะทำการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards / M Point ที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ภายใน 60 วัน นับวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
  • ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสม SCB Rewards / M Point เพียงพอกับยอดคะแนนที่แจ้งแลกรับเครดิตเงินคืนไว้ ทั้งนี้ หากคะแนนสะสม SCB Rewards / M Point ของผู้ถือบัตรไม่เพียงพอ ณ วันที่ทำการตัดคะแนนสะสม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนกับผู้ถือบัตร
  • คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น ได้ที่ SCB call center โทร. 02 777 7777