สิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรเครดิต KTC

สิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรเครดิต KTC สิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรเครดิต KTC

สิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรเครดิต KTC

สิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรเครดิต KTC ซื้อประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ Easy E-SAVE 10/5 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท 

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64 

สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ชําระค่าเบี้ยประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ Easy E-SAVE 10/5 ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 64 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท

• ชำระค่าเบี้ยประกัน 30,000 – 49,000 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 720 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 50,000 – 99,000 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,250 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 100,000 – 199,000 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท
• ชำระค่าเบี้ยประกัน 200,000 – 299,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท

• ชำระค่าเบี้ยประกัน 300,000 – 400,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 7,500 บาท

หมายเหตุ:

- สิทธิพิเศษนี้ สำหรับการชำระเบี้ยประกันปีแรกแบบรายปีตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
- สมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรายการนี้ จะไม่ได้รับคะแนน KTC FOREVER หรือคะแนน KTC ROP จากยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
- ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ ที่ www.ktc.co.th/fwdeasyesave

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

ต่อที่ 2: ใช้ทุกๆ 1,000 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 14% หรือ 140 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

หมายเหตุ:

- สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป

- ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ ที่ www.ktc.co.th/fwdeasyesave