แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15% แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

แลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

เพียงชำระเบี้ยประกันออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC หรือ SCB และลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อ

สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ลูกค้าบัตร KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

สิทธิพิเศษที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% เพียงลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อ ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุ

- เบี้ยฯ 10,000 - 49,999 รับเครดิตเงินคืน 0.6% ของค่าเบี้ยฯ
- เบี้ยฯ 50,000 - 499,999 รับเครดิตเงินคืน 0.7% ของค่าเบี้ยฯ
- เบี้ยฯ 500,000 ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1% ของค่าเบี้ยฯ

สิทธิพิเศษที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน 14% คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 14% หรือ 140 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 
ลงทะเบียน Online >Click

ลูกค้าบัตร SCB
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ใช้คะแนน SCB Rewards ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยประกันที่ทำรายการ สูงสุด 2000,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%


ลงทะเบียนผ่านทาง SMS > พิมพ์ FWD1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน ทุกหน้าบัตร เท่านั้น ตัวอย่างการลงทะเบียน เช่น FWD1 567891011121 #8888