รับสิทธิ์แลก ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด เพียงใช้ 10 แต้ม

รับสิทธิ์แลก ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด เพียงใช้ 10 แต้ม รับสิทธิ์แลก ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด เพียงใช้ 10 แต้ม

รับสิทธิ์แลก ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด เพียงใช้ 10 แต้ม

ซื้อประกันออนไลน์จาก เอฟดับบลิวดี รับคุ้มคุ้ม 2 ต่อ

สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - 24 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

ต่อที่ 1 รับแต้ม FWD MAX 3 เท่า (เบี้ยประกันทุก 100 บาท รับ 3 แต้ม)

ต่อที่ 2 รับสิทธิ์แลก ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด เพียงใช้ 10 แต้ม บนแอพพลิเคชัน MAX

 

สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 ก.ค. 64 เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่ร่วมรายการคือ 

 

 

หมายเหตุ

• เฉพาะลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ ที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านทาง https://ifwd.fwd.co.th/เท่านั้น 

• ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่ร่วมรายการคือ Easy E-Life, FWD Easy E-Cancer, Easy E-Save, Big 3, Easy E-Stroke, Easy E-Heart, E-PA แพ็คเกจ M และ L เท่านั้น

• จำกัดจำนวน 750 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ 

• รหัสไม่มีวันหมดอายุ หลังจากกดรับสิทธิ์ 

• จำกัดจำนวนการแลก 1 สิทธิ์/คน/แคมเปญ

• สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 กรกฎาคม 64 เท่านั้น

• สามารถแลกรับสิทธิพิเศษบนแอปพลิเคชัน FWD MAX ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 64

• ลูกค้าที่ได้รับโค้ดจากการ redeem ผ่านแอปพลิเคชัน MAX ต้องนำโค้ดไปลงทะเบียนรับประกันภัยแพ้วัคซีนโควิดที่เว็บไซต์ https://www.fwdgi.co.th/Freecovacc/เท่านั้น

• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ที่มีชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยและเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน FWD MAX เท่านั้น ยกเว้นผู้เอาประกันภัยที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนเดิม 

• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ประกัน Covid-19 ภายใต้การรับประกันโดย เอฟดับบลิวดีประกันภัย

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิ์ หากมีการกดรับสิทธิ์แล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351 เปิดบริการ 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรน่า 2019 

• สิทธิพิเศษนี้ให้ความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรน่า 1 ปี 

• รับประกันตั้งแต่อายุ 1-70 ปี

• ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือเพื่อการรักษาให้หาย จากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา

• ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย

• ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

• สัญชาติไทย และต่างชาติ กรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

• คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น 

• คุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง

• แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

• ผู้ขอทำประกันภัยสามารถแลกกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคน

• ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา