8 กุมภาพันธ์ 2564
ฮาวทูดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ เพื่อนำไปยื่นลดหย่อนภาษี อ่านที่นี่ คลิก

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15% รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15%

เพียงชำระเบี้ยประกันออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC และลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อ

สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ลูกค้าบัตร KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

สิทธิพิเศษที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% เพียงลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อ ทั้งเบี้ยประกันปีแรกและ/หรือเบี้ยประกันปีต่ออายุ

- เบี้ยฯ 10,000 - 49,999 รับเครดิตเงินคืน 0.6% ของค่าเบี้ยฯ
- เบี้ยฯ 50,000 - 499,999 รับเครดิตเงินคืน 0.7% ของค่าเบี้ยฯ
- เบี้ยฯ 500,000 ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1% ของค่าเบี้ยฯ

สิทธิพิเศษที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน 14% คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 14% หรือ 140 บาท คืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต 
ลงทะเบียน Online >Click