รับแต้ม MAX 3 เท่า ที่ iFWD

รับแต้ม MAX 3 เท่า ที่ iFWD

ทุก 100 บาทของยอดเบี้ยกรมธรรม์ รับ MAX 3 แต้ม เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชัน FWD MAX (Android และ iOS)

สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

รายละเอียด

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเข้าร่วมเป็นสมาชิก FWD MAX
- ลูกค้าของเอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จะได้รับแต้มแรกเข้าจำนวน 500 แต้ม เมื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน
- ระบบจะคำนวณยอดเบี้ยของกรมธรรม์ปัจจุบันของลูกค้าเป็นแต้ม โดยคำนวณจาก 100 บาทเท่ากับ 1 แต้ม
- ระบบจะคำนวณยอดเบี้ยของกรมธรรม์ที่ซื้อผ่าน ifwd.fwd.co.th 100 บาทเท่ากับ 3 แต้ม เช่น ถ้ายอดเบี้ยกรมธรรม์ของท่านจำนวน 50,000 บาท จะคำนวณเป็นแต้มจำนวน 1,500 แต้ม
- การชำระเบี้ยประกันปีถัดไป ลูกค้าจะได้แต้ม FWD MAX 3 เท่าเช่นกัน ซึ่งจะเป็นไปจนถึงปีที่ 4 ของการชำระเบี้ยประกัน
- ลูกค้าใหม่ จะได้แต้ม FWD MAX 15 วัน ภายหลังจากการชำระเบี้ยประกันครั้งแรก (พ้นช่วง free-look)
- ลูกค้าปัจจุบัน หรือการชำระเบี้ยปีต่อ จะได้แต้ม FWD MAX ภายใน 7 วันหลังจากชำระเบี้ย
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ iOS App Store หรือ Google Play Store ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลของคุณ (ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด)