เดี๋ยวไม่ได้ เฉพาะสมาชิก FWD MAX รับ 5,000 แต้ม เมื่อซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ Easy E-CANCER

ใช้ชีวิตให้แอคทีฟได้ทุกสถานการณ์ ขั้นตอนง่ายๆ รับ FWD MAX 5,000 แต้ม

ขั้นที่ 1 – ดูรายละเอียดความคุ้มครองประกันมะเร็งออนไลน์ Easy E-CANCER และคำนวณเบี้ยประกันของคุณ

ขั้นที่ 2 - คลิกซื้อออนไลน์ ได้รับความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงิน และรอรับเล่มกรมธรรม์ส่งตรงถึงบ้านใน 2 สัปดาห์

ขั้นที่ 3 – รอรับ FWD MAX 5,000 แต้ม เข้าในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์

Easy E-CANCER ดียังไง

ตรวจพบมะเร็ง รับ 500,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เมื่อตรวจพบ
ครั้งแรก รับเงินก้อนไปใช้รักษา ตามแนวทางที่
คุณต้องการ

ฟรี คุ้มครองเมื่อป่วยจากเชื้อ COVID-19

รับค่าชดเชยรายวัน 2,000 บาท/วัน
ตามจำนวนวันที่พักรักษาในห้อง ICU
สูงสุดไม่เกิน 14 วัน คุ้มครอง 3 เดือน

ตรวจพบมะเร็ง รับสูงถึง 1 ล้านบาท

เบี้ยคุ้มค่า คงที่ 5 ปี ซื้อออนไลน์เองง่ายใน 5 นาที เพียงตอบคำถามสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563

2. ท่านจะได้รับ FWD MAX จำนวน 5,000 แต้ม เมื่อซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ Easy E-CANCER และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ซึ่งทางทีมงานจะส่งคะแนนเข้าไปยังบัญชี FWD MAX ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ

3. ท่านยินยอมให้บริษัทประมวลผล ใช้ เปิดเผย หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ติดต่อด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงินและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด