เปย์เดย์…เปย์กัน

เปย์เดย์…เปย์กัน

ช้อปประกันออนไลน์ วันเงินเดือนออก เพียงซื้อประกันออนไลน์ที่ร่วมรายการจาก iFWD

สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

รายละเอียด
ซื้อประกันโรคร้ายแรงออนไลน์ BIG 3 

ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง 500,000 บาท รับฟรี! ส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท
ความคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรง 1,000,000 บาท รับฟรี! ส่วนลด Lazada มูลค่า 1,000 บาท

ซื้อประกันโรคร้ายแรงออนไลน์

 

ซื้อประกันชีวิตออนไลน์ Easy E-LIFE

ความคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท รับฟรี! ส่วนลด Lazada มูลค่า 400 บาท
ความคุ้มครองชีวิต 1,500,000 บาท รับฟรี! ส่วนลด Lazada มูลค่า 600 บาท

ซื้อประกันชีวิตออนไลน์

 

ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ FWD Easy E-Cancer

ความคุ้มครองมะเร็ง 500,000 บาท รับฟรี! ส่วนลด Lazada มูลค่า 300 บาท
ความคุ้มครองมะเร็ง 1,000,000 บาท รับฟรี! ส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท

ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์

 

ระยะเวลากิจกรรม “เปย์เดย์…เปย์กัน” เริ่มตั้งแต่วันที่ 25-31 พ.ค. 64 (ลูกค้าซื้อประกันออนไลน์ที่ร่วมรายการจาก iFWD และชำระเงินภายในวันที่ 31 พ.ค. 64 เท่านั้น)
บริษัทฯ จะจัดส่งรหัส ส่วนลด Lazada ให้แก่ลูกค้าผ่านข้อความ SMS ที่ “เบอร์โทรศัพท์มือถือ” ซึ่งใช้ในการสมัครขอเอาประกัน ภายใน 30 วัน หลังวันสมัครและชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง