สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%

เพียงชำระเบี้ยประกันออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต SCB และลงทะเบียน

สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

เมื่อซื้อประกันชีวิตออนไลน์กับ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์ ifwd.fwd.co.th

ใช้คะแนนสะสม แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อชำระเบี้ยฯเต็มจำนวน

ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยฯที่ทำรายการสูงสุด 200,000 คะแนน

 

เพียงลงทะเบียน

พิมพ์ FWD4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 4545454 

(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น  ตัวอย่างการลงทะเบียน เช่น

FWD4 567891011121 #8888

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธยาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS
  • ผู้ถือบัตร เมื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบเต็มจำนวน ผ่านเว็บไซด์ ifwd.fwd.co.th ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  • รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Reward / M point ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยฯที่ทำรายการสูงสุด 200,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  • กรณีลงทะเบียนโดยระบุจำนวนคะแนนเกินจากยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ธนาคารจะคำนวนคะแนนโดยยึดจากยอดเบี้ยฯที่ชำระผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10% กับบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่มียอดชำระตามที่กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10% กับบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนโดยไม่ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก

ธนาคารจะทำการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards / M Point ที่ใชแลกเครดิตเงินคืน และคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจพแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป