โทร. 1351

ทำประกัน FWD Easy E-CANCER

รับเงินก้อนเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ค่าเบี้ยเท่าไหร่
คุ้มครองอะไรบ้าง?

เพียงใส่เพศและวันเกิดเพื่อดูแผนประกันของคุณ

วันเกิด (พ.ศ.)
/
/
เบี้ยประกัน จะแตกต่างกันตามเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันชีวิต